Ανακοινώσεις

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 4ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 4ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

admin 02/04/2021 0
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 4ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕ...
Read More