ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 24ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Posted by admin 06/04/2022 0 Comment(s)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 24ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00 ΣΥΝΗΛΘΑΝ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΤΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

 

Στoν Ασπρόπυργο Αττικής σήµερα την 24η Μαρτίου 2022 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:00 µ.µ. συνήλθαν οι µέτοχοι της Ανωνύµου Εταιρείας «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΤΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στα γραφεία της εταιρείας, στον Ασπρόπυργο Αττικής στην θέση Σχοινέζα όπου και η έδρα αυτής, σε Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση χωρίς πρόσκληση, σύµφωνα µε το άρθρο 121 παράγραφο 5 του Ν.4548/2018. 

Δείτε περισσότερα εδώ